Tuesday, 13 May 2014

SEKAPUR SIREH

Syukur kami panjatkan ke hadrat Allah S.W.T atas kurniaan ilmu ini. Sekalung penghargaan juga kami tujukan buat pensyarah kursus BMS 3022 Karya Agung Melayu, Dr. Haji Mohd Rashid bin Haji Md Idris kerana memberikan kesempatan kepada kami untuk mereka cipta sebuah blog yang bakal memberikan manfaat yang berguna kepada semua lapisan masyarakat. Terima kasih juga diucapkan kepada individu dan kumpulan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu kami untuk menyiapkan blog ini.

Semoga usaha ini diberkati hendakNya.


Saliha. Farahanah. Asma. Nadhirah  (UPSI 2014)

Monday, 12 May 2014

KARYA SERIKANDI MELAYU (KARYA AGUNG)Kenalilah Karya Agung Melayu !!!
Bila berselisih buat tak cakna
Sungguhpun sudah bertentang mata
Benarlah sungguh pujangga Cina
Jika tak kenal maka tak cinta